What do 2 Race Organizers talk about before a Press-conConversation :
PAT : Rio, Grabe ang haba na buhok mo. At meron ka pang begote !
RIO : Ingit ka lang dahil pa nipis na buhok mo !
PAT : Sira !!!! Sige hindi ka namin bayaran !
RIO : Sir naman ; - (
PAT : :- )